TDOKaždý kalendářní týden musí mít svou TDO.
Rozlišujeme tyto druhy TDO:

1. Běžná TDO, která je
nejméně 45 h ,

2. Zkrácená TDO, ( ZTDO ) která je kratší než 45h, ale musí být
nejméně 24 h

Náhrada za zkrácení TDO však musí být vyrovnána odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu.

Příklad:

V týdnu 1 zkrátím TDO na 24 h.
- týden 2 je prvním týdnem na náhradu,
- týden 3 je druhým týdnem a
- týden 4 je třetím týdnem na náhradu.


Pokud náhradu necháte na třetí týden, je nutné si uvědomit, že musí být udělána nejpozději do neděle do 24 h.
Také nesmíte zapomenout, že náhrada musí být udělána vcelku a připojena k jakémukoliv odpočinku v trvání nejméně 9 h.
Pozor - jako první musí být vždy doba odpočinku a až po ní následuje náhrada.


Existuje ještě tzv. „pomocná ZTDO“ (v NR 561 název „pomocná ZTDO“ nenajdete )
Tato ZTDO je navíc a pomůže nám v tom, že po ní máme opět k dispozici nový cyklus 6x24 h a opět můžeme 3x zkracovat DDO až na 9h.
Zkrácení z pomocné ZTDO se nenahrazuje..

Příklad využití „pomocné“ ZTDO :

Dejme tomu, že začínáte svůj pracovní týden až ve středu v 6:00 h a do té doby jste dělali TDO více než 45h. V tomto případě byste nejpozději příští úterý v 6:00 h ukončili cyklus 6x24 h a museli byste začít dělat týdenní odpočinek.

Vy však potřebujete pracovat až do pátku....

Uděláte si tedy (třeba v neděli) „pomocnou“ ZTDO 24h a po jejím ukončení pro vás začíná nový cyklus 6x24 h.
Tuto zkrácenou TDO nebudete vůbec nahrazovat - máte pro ten kalendářní týden již hotovou běžnou TDO 45 h, kterou jste dělali do středy..


Citace z NR 561/2006 Čl. 8 odstavec 6 :

Ve kterýchkoli dvou po sobě následujících týdnech musí mít řidič

— dvě běžné TDO (v jednom týdnu 45 h a následujícím týdnu taky 45 h) nebo

— jednu běžnou TDO (45 h) a jednu zkrácenou TDO v celkové délce nejméně 24 hodin.

Zkrácení však musí být vyrovnáno odpovídající dobou odpočinku vybranou v celku před koncem třetího týdne následujícího po dotyčném týdnu. Týdenní doba odpočinku musí začít nejpozději po uplynutí šesti 24hodinových časových úseků od skončení předchozí týdenní doby odpočinku.


Týdenní doba odpočinku, která začíná v jednom týdnu a pokračuje do týdne následujícího, může být připojena k jednomu nebo druhému z těchto týdnů, avšak nikoli k oběma.

Toto neplatí, pokud je TDO delší než 69 h.

Takovou TDO, pokud zasahuje do dvou kalendářních týdnů, můžeme rozdělit na 2 části a ke každému týdnu přiřadit jednu část. Buď jako TDO 45 a ZTDO 24 nebo naopak.
Pokud je taková TDO delší než 90 h., můžeme jí rozdělit na 2 plnohodnotné TDO 45h.


Takto jde např. dělat turnus 3 tydny v práci a týden doma, bez nutnosti trávit TDO 45 h ve vozidle.
školení řidičů Toto schéma je pouze příklad - možností je více a dají se různě kombinovat... >