Previous Next

Soubory PDF ke stažení


Legislativa EUNR (EU) č. 2020 / 1054

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006 a nařízení (EU) č. 165/2014

NR (ES) č. 561 / 2006

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy

NR (EU) č. 165 / 2014

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)
o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 ...

NR (ES) č. 1071 / 2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
kterým se zavádějí spol. pravidla týkající se závaz. podm. pro výkon povolání podnikatele v siln.dopr.

NR (ES) č. 1072 / 2009

o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy

NR (ES) č. 1073 / 2009

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES)
o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

NR (EU) č. 2016 / 403

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU),
kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009, pokud jde o klasifikaci závažných porušení pravidel UnieLegislativa CZNařízení vlády č. 589 / 2006

NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Nařízení vlády č. 168 / 2002

kterým se stanoví způsob org. práce a prac. postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopr. prostředky

Vyhláška 209 / 2018 Sb.

NOVÉ - účinnost od 1.10.2018

Zákon 361 / 2000 Sb.

Se změnami platnými od 1.10.2018.
Červeně označeno - zrušuje se
Zeleně označeno - vstupuje v platnost
Účinnost od 1.10.2018

Zákon 56 / 2001 Sb.

Se změnami platnými od 1.4.2019.
Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon 13 / 1997 Sb.

Se změnami platnými od 1.1.2020.

Vyhláška č. 294 / 2015 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 341 / 2014 Sb.

Vyhláška o schvalování tech. způsobilosti a o tech. podmínkách provozu vozidel..Účinnost od 1.10.2018

Zákon č. 111 / 1994 Sb.

Zákon o silniční dopravě.. Se změnami platnými od 1.7.2020.

Zákon č. 247 / 2000 Sb.

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Vyhláška č. 470 / 2012 Sb.

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným. Od 1.1.2020

Vyhláška č. 104 / 1997 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 156 / 2008 Sb.

Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb.

Vyhláška č. 478 / 2000 Sb.

kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Se změnami platnými od 1.7.2020

Zákon č. 250 / 2016 Sb.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Vyhláška č. 522 / 2006 Sb.

Vyhláška o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

Vyhláška č. 277 / 2004 Sb.

Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Vyhláška č. 167 / 2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č.247/2000 Sb.

Vyhláška č. 166 / 2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Obr. 1 - Přední strana

Paměťová karta řidiče - Vyhláška č. 166 / 2019 Sb.

Obr. 2 - Zadní strana

Paměťová karta řidiče - Vyhláška č. 166 / 2019 Sb.smart tachografPROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2016/799

ze dne 18. března 2016, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástí

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/502

ze dne 28. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799, kterým se stanoví požadavky na konstrukci, zkoušení, montáž, provoz a opravy tachografů a jejich součástíVDOVDO1381

verze 1.3

VDO1381

verze 1.4

VDO1381

verze 2.0-2.1

VDO1381

verze 2.1-2.2

VDO1381

verze 3.0

VDO1381

verze 4.0StoneridgeStoneridge

SE5000 6

Stoneridge

SE5000 7

Stoneridge

SE5000 7.1-7.2

Stoneridge

SE5000 7.4 exakt duo

Stoneridge

SE5000 7.5 exakt duo2

Stoneridge

SE5000 8 Smart TachographOstatníTRACE

Vysvětlení nařízení (ES) č. 561/2006 za účelem usnadnění jeho harmonizovaného prosazování při silničních kontrolách

Euroformulář

záznamu o dopravní nehodě.
Ke stažení v PDF

Euroformulář

záznamu o dopravní nehodě.
VZOR jak vyplnit

Vídeňská úmluva

ÚMLUVA O SILNIČNÍM PROVOZU
(Vídeň 1968)

Potvrzení o činnostech

NAŘÍZENÍ (ES) Č. 561/2006

ADR 2019