Přestávky

Rozlišujeme dva typy přestávek:

- přestávka v řízení, která je podle NR (ES) č. 561/2006 nejpozději po 4,5h řízení

- přestávka v práci na jídlo a oddech

Řidič nastupuje na tu přestávku, která nastane dříve. Přestávka v řízení se dá sloučit s přestávkou v práci na jídlo a oddech.


Příklad:
2h řízení
2h jiná práce
2,5h řízení
45 minut přestávka
4,5h řízení


Rozvrhnul si řidič přestávku správně?
Odpověď: Nerozvrhnul si přestávku správně.

Přestávka je po 4,5h řízení a podle NR (ES) č. 561/2006 je to v pořádku, není to ale v pořádku podle NV 589/2006 Sb., kdy musí mít přestávku v práci na jídlo a oddech nejpozději po šesti hodinách nepřetržité práce. Nepřetržitá práce = součet volantu (řízení) a kladívek (jiná práce). Řidič po nakládce mohl odřídit už pouze 2 hodiny.


Přestávku v práci na jídlo a oddech dělíme na:

- přestávku v práci podle Zákoníku práce

- přestávku v práci podle NV 589/2006 Sb.

ZP

§ 88


(1) Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 30 minut (2) Byla-li přestávka v práci na jídlo a oddech rozdělena, musí alespoň jedna její část činit nejméně 15 minut. (3) Přestávky v práci na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. (4) Poskytnuté přestávky v práci na jídlo a oddech se nezapočítávají do pracovní doby.


NV 589/2006 Sb.

§ 9(1) Zaměstnavatel poskytne členu osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku v práci na jídlo a oddech v trvání nejméně 45 minut, pokud je pracovní doba člena osádky nákladního automobilu nebo autobusu v silniční dopravě delší než 9 hodin.

(2) Přestávka v práci na jídlo a oddech podle odstavce 1 může být rozdělena do několika částí v trvání nejméně 15 minut. To platí i v případě přestávky v práci na jídlo a oddech poskytnuté podle § 88 odst. 1 zákoníku práce.