Potvrzení o činnostech

Veškeré činnosti řidiče (řízení, jiná práce, pohotovost, přestávky, odpočinky) se vykazují automatickým záznamem tachografu na kartu řidiče, nebo ručně na výtisku (např. z důvodu vadného tachografu.) Jestliže se řidič vzdálí od vozidla a v důsledku toho nemůže tachograf zabudovaný do vozidla používat, musí být jiná práce, přestávka, pohotovost či odpočinek zadány na kartu ručním zadáním.

Na kartu lze ručně doplnit jakýkoliv odpočinek, nebo volno, řádnou dovolenou, pracovní neschopnost atd. Nezáleží na počtu hodin, pokud má řidič volno třeba týden, celý týden si doplní na kartu a nepotřebuje vystavit Potvrzení o činnostech. Potvrzení o činnostech je třeba vystavit vždy, když řidič řídil jiné vozidlo vyňaté z oblasti působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 nebo AETR, vykonával jinou práci apod. Na kartu lze ručně doplnit i pohotovost nebo jinou práci
(jízda k vozidlu, které nestojí v místě obvyklého odstavení, změna vozidla apod.)

V NR 165/2014 se píše:

Členské státy neuloží řidičům povinnost předkládat formuláře dokládající jejich činnost za dobu, kdy se od vozidla vzdálili.

Jinak řečeno: pokud máte veškeré činnosti mimo vozidlo vykázané na kartě manuálním záznamem, Potvrzení o činnostech není třeba. Jestliže záznamy na kartě chybí ( DDO, TDO, cesta k vozidlu apod.), řidič buď využije ručního záznamu na zadní straně výtisku, nebo Potvrzení o činnostech. Potvrzení musí být vypsáno strojově a podepsáno jak osobou oprávněnou potvrzení vystavit, tak řidičem. Na potvrzení lze zaškrtnout pouze jednu možnost.

ALE POZOR

I přestože NR (EU) 165/2014 píše : Členské státy neuloží řidičům povinnost předkládat formuláře dokládající jejich činnost za dobu, kdy se od vozidla vzdálili,
jsou některé země, kde to potvrzení kontrolní orgány, v rozporu s nařízením vyžadují a jeho absenci tvrdě finančně postihují..

Takže doporučujeme, abyste s sebou, pro tyto případy, vozili i potvrzení o činnostech, na každé delší volno i když jste si doplnili data na kartu. Vyhnete se tím zbytečné pokutě, kterou se nemusí podařit dostat zpět..

Občas se setkáváme s názorem, že řádná dovolená, nebo pracovní neschopnost se na kartu nedá doplnit a je nutno zadat tzv. Neznámou činnost - symbol otazník ? V odkazu níže je odpověď Ministerstva dopravy ČR, na můj dotaz ohledně dovolené a nemocenské.

Vyjádření Ministerstva dopravy
K doplnění řádné dovolené a pracovní neschopnosti na kartu řidiče.

Potvrzení o činnostech
NAŘÍZENÍ (ES) Č. 561/2006