Režim OUTRežim „OUT“ neřeší žádná legislativa. Jeho význam začíná právě tam, kde se NR (ES) č. 561/2006 neuplatní. Jde o případy, kdy je vozidlo tachografem sice vybaveno, ale jeho používání není povinné ať už z důvodu povahy přepravy nebo z důvodu určení a typu vozidla. Jediným místem, kde se lze o možnosti využití „OUT“ něco dozvědět, je návod k obsluze příslušného tachografu.

O možnosti využití zvláštního režimu hovoříme zejména v těchto případech:

Vozidlo do 3,5 tuny nebo vozidlo pro přepravu osob s nejvýše devíti sedadly, včetně sedadla řidiče, vybavené tachografem.

Vozidla spadající do výjimek podle článku 3 nebo 13 nařízení 561/2006.

Vozidlo neslouží ani k přepravě nákladu ani osob (pojízdná autodílna, pumpa na beton, jiné stroje), ale vozidlo bylo tachografem vybaveno už z výroby a nelze ho demontovat.

Pokud vozidlo/přeprava neplní jednu ze základních podmínek, jakou je „silniční doprava“. Ta je definována v čl. 4 a) jako „doprava prováděná po veřejných pozemních komunikacích“.

Jízda v režimu OUT je vyloučena z režimu 561/2006. Řidičova činnost se pak nepovažuje za řízení, ale pouze za jakousi obsluhu vozidla, tedy za práci.

Pokud střídá řidič v pracovní době OUT s „normálním“ režimem 561-ky, tak karta musí zůstat v tachografu. „Výkon“ se normálně počítá, ale řízení se považuje za jinou práci.

Kdy musí být, při použití režimu OUT, karta v tachografu a kdy ne ?

V OUTu se dá řídit buď bez karty nebo s kartou. Na jízdu v OUT bez karty jsou přímo dané výjimky v NR (ES) č. 561/2006 a to v článku 3 a 13. Při užívání vozidel podle článku 3, nemusí řidič tachograf vůbec používat ani jinak vést evidenci. Podle článku 13, pokud nepoužívá tachograf, musí vést evidenci ručně. Možná 99% řidičů nespadá do žádné výjimky, takže pokud chce řidič použít OUT, karta zůstává v tachografu.

PŘÍKLAD 1.

Řidič sklopky jede po silnici v režimu 561-ky. Přijede na staveniště. Tachograf přepíná do režimu OUT - jede teď po staveništi, 561-ka tam nemá působnost, tak jako třeba na poli, v lese, v kamenolomu apod. Karta zůstává v tachografu. Jezdí tam třeba hodinu pod bagrem. Než vyjede zpět na silnici, vypne v tachografu režim OUT a jede opět pod nařízením 561.

PŘÍKLAD 2.

Další je příklad, kdy řidič může jezdit v OUTu bez karty. Řidič přijede na stavbu (třeba na stavbu dálnice) a potom zbytek směny jezdí jen po stavbě. Celou dobu má kartu v tachografu, protože na stavbu přijel po silnici, kde platí 561-ka. Jen po stavbě jezdí v OUT. Po směně nechává auto na stavbě a jde domů. Další dny bude jezdit jen po stavbě, na silnici vůbec nevyjede, takže v tomto případě může klidně jezdit bez karty. Tachograf bude v OUT. Nebude se řídit 561-kou, ale zákoníkem práce. Dopravce lehce dokáže, podle zakázkových listů, že jeho auto bylo celou dobu na stavbě. Jenže jak ten řidič bude potřebovat vyjet ze stavby, nemůže si na kartu doplnit, že jezdil po stavbě. Respektive může, ale bude to náročné. Bude totiž muset zadávat jednotlivé časové úseky - kladívka, přestávka, kladívka, odpočinek apod. Takže jednodušší je, když pak bude mít potvrzení o činnostech, že řídil vozidlo vyňaté z oblasti působnosti nařízení 561 nebo AETR. Ještě jednodušší je ale i na té stavbě mít kartu v tachografu a ten přepnutý do OUT aby se vědělo, že se řídil jiným režimem, než 561-kou.

PŘÍKLAD 3.

Další dost častý příklad je, že si řidič na víkend půjčí sedmitunku, protože se například stěhuje. Výjimka je pro vozidla a soupravy do 7,5t , použité pro soukromé účely. Řidič v rámci svého týdenního odpočinku, sedne do té sedmitunky, přepne tachograf do OUT a pojede bez karty. Nejlepší je mít u sebe při řízení ještě smlouvu o pronájmu vozidla. Dopravce, který vozidlo zapůjčil, právě tou smlouvou o pronájmu opět obhájí jízdu bez karty.

PŘÍKLAD 4.

Klasickým příkladem jsou servisy. Pracovník servisu může jezdit bez karty v OUT, za účelem zjištění závady na vozidle nebo pak po opravě zkušební jízda, zda je vše v pořádku. Ti mají výjimku z článku 3, NR 561/2006. Ale kdyby po opravě vozidla chtěl jet třeba na STK, tak tam už se na něho výjimka nevztahuje a i on musí použít kartu bez režimu OUT. Dopravce opět obhájí, při kontrole na firmě, jízdu bez karty, zakázkovým listem ze servisu.

PŘÍKLAD 5.

Dalším příkladem je schválená linka do 50 km. Pokud se jedná o vozidla používaná pro přepravu cestujících v linkové dopravě, jestliže délka tratě této linky nepřesahuje 50 km, tachograf bude v režimu OUT a karta nemusí být vložená. Je ale lepší jí tam pro vlastní evidenci pracovní doby mít. Může se ale taky stát, že po vás zaměstnavatel může vnitropodnikovými předpisy vyžadovat, aby karta byla v tachografu, pro vlastní evidenci.. Není to nic proti ničemu.

Co hrozí, když použiji režim OUT neoprávněně ?

Používání tohoto režimu má při určitých druzích činnosti řidiče svá opodstatnění. Pokud je používán řádně, není třeba se obávat postihů při silniční kontrole, ani ve správním řízení. V opačném případě hrozí dopravci za takové jednání pokuta ve správním řízení až do výše 350 000 Kč, řidiči může být uložena pokuta až do výše 10 000 Kč v případě správního řízení.