Doba řízení a přestávky v řízeníV jednom bloku řízení může řidič odřídit maximálně 4,5 h.

Poté musí následovat přestávka nejméně 45 minut.

Tuto přestávku lze rozdělit na dvě části:

- první část musí být v délce nejméně 15 minut , ale maximálně 44 minut
( metoda čistého štítu )

- druhá část musí být v délce nejméně 30 minut a musí být udělána nejpozději po 4,5 h řízení.

NR(ES) č. 561/2006 Článek 7Denní doba řízení nesmí přesáhnout 9 h.

Maximálně 2 x za týden může být prodloužena na 10 h.


Týdenní doba řízení nesmí přesáhnout 56 h.

Doba řízení za dva po sobě následující týdny nesmí přesáhnout 90 h.NR(ES) č. 561/2006 Článek 6školení řidičů


METODA ČISTÉHO ŠTÍTU

Pokud budete chtít dělit přestávku v řízení, tak první část musí být nejméně 15 minut, ale maximálně 44 minuty.
Jestliže by byla přestávka 45 minut, považuje se za „plnohodnotnou“ a dělit už nelze!
(Je to podle rozsudku Soudního dvora EU)