NR(ES) č. 561/2006

Článek 28Nařízení (EHS) č. 3820/85 se zrušuje a nahrazuje se tímto nařízením. Avšak čl. 5 odst. 1, 2 a 4 nařízení (EHS) č. 3820/85 se použijí do dnů stanovených v čl. 15 odst. 1 směrnice 2003/59/ES.