NR(ES) č. 561/2006

Článek 22Členské státy si poskytují vzájemnou pomoc při uplatňování tohoto nařízení a kontrole jeho dodržování. Příslušné orgány členských států si pravidelně vyměňují všechny dostupné informace o porušování pravidel stanovených v kapitole II nerezidenty a sankcích jim za ně uložených;

sankcích uložené členskými státy jejich rezidentům za taková porušení spáchaná v ostatních členských státech.

Členské státy zasílají pravidelně významné informace výkladu a uplatňování tohoto nařízení Komisi, která je zpřístupní v elektronické podobě ostatním členským státům.

Komise podporuje dialog mezi členskými státy o výkladu a uplatňování tohoto nařízení v jednotlivých členských státech prostřednictvím výboru uvedeného v čl. 24 odst. 1