Servis - postupSERVIS VOZIDLA

Servis má z NR 561/2006 výjimku, kdy nemusí používat kartu do tachografu.

Jedná se o jízdu za účelem zjištění závady na vozidle, nebo o zkušební jízdu po opravě vozidla.

(Např. cesta servisního technika s opraveným vozidlem na STK do výjimky nespadá.)

V tomto případě řidič musí použít tachograf a řídit se NR 561/2006. Protože dopravce musí evidovat činnosti vozidel, je třeba mít tyto případné jízdy bez karet podchycené.


Postup:

Před předáním vozidla do servisu, udělá řidič výtisk z karty a zezadu napíše:
PŘEDÁNÍ VOZIDLA DO SERVISU.
Tento výtisk si nechá při předávání podepsat a orazítkovat technikem.


Po servisu udělá řidič výtisk vozidla a zezadu napíše:
PŘEVZETÍ VOZIDLA ZE SERVISU.
Tento výtisk si rovněž nechá podepsat a orazítkovat technikem servisu.


Jízda bez karty je těmito výtisky „omluvena.“

Pak řidič vloží kartu a doplní svou činnost. Výtisky vozí po celé kontrolované období (29 dnů) a potom je odevzdá na firmě k archivaci. V situaci, kdy jeden řidič přiveze auto do servisu, ale vyzvedne ho jiný, se před předáním udělá výtisk vozidla a podepsaný a orazítkovaný technikem se tento výtisk nechá ve vozidle pro řidiče, který bude vozidlo ze servisu vyzvedávat.