Denní doba odpočinku - DDODenní doba odpočinku (DDO) je doba, během níž může řidič volně nakládat se svým časem.
V každých 24 h od začátku první aktivity musí být denní doba odpočinku (DDO).


Rozlišujeme tyto druhy DDO:

1. Běžná DDO, která je
nejméně 11 h,

2. Běžná dělená DDO, která je rozdělená do dvou časových úseků, z nichž
první musí být nejméně 3 h v kuse a druhý nejméně 9 h v kuse

3. Zkrácená DDO, která je kratší než 11h, ale musí být
nejméně 9 h

Mezi dvěma týdenními dobami odpočinku smí řidič zkrátit denní odpočinek maximálně 3x.

Mezi dvěma TDO je maximální časový úsek 6x24 h.


Takže v tomto maximálním období 144 h se může zkrátit DDO max. 3x, NE ZA TÝDEN , jak si většina řidičů myslí.

Takže lze udělat případně i 6x zkrácenou DDO až na 9 h. v kalendářním týdnu, viz. obr.

školení řidičů


Denní doba odpočinku začíná zadáním cílové země v tachografu a následným zadáním symbolu postýlky na tachografu.. Končí zadáním výchozí země. Zadáním cílové země vlastně končíte svou směnu. Po ukončení DDO, zadáním výchozí země, nastavte na tachgrafu symbol kladívek alespoň na 5 minut před výjezdem a zkontrolujte vozidlo. Zadávání cílové a výchozí země je povinné a např. v ČR je nedodržování tohoto pokutováno až do výše 5.000,- Kč

Když nezadám cílovou zemi, budu mít DDO ?

Nezadání cílové země je porušení, které může být pokutováno. Pokud bude na tachografu symbol postýlky alespoň 11 h nebo 9 h při ZDDO, denní dobu odpočinku mít budete, ale s možností finančního postihu.. Ihned po ukončení DDO, zadáním výchozí země, udělejte výtisk z tachografu a na zadní stranu, po vyplnění všech povinných kolonek, napište : chybná manipulace s tachografem - nezadání cílové země a podpis.. Výtisk vozte s sebou, pro kontrolu, celé sledované období, tj kontrolovaný den + 28 dnů zpětně.

Přerušení DDO vyjmutím karty z tachografu v průběhu DDO.

Na obrázku jsou data z digitální karty řidiče.
V prostředním řádku je programem vyhodnocená denní doba odpočinku, v trvání 9h 33m.
Horní řádek jsou tzv. neupravená data - to jsou záznamy přímo z karty. Je vidět, že 5h 8m byla karta zasunutá v tachografu, v režimu odpočinku (symbol postele). Poté byla ale výjmutá, včetně zadání cílové země a další 4h 25m bylo vloženo zpětně manuálním záznamem.

Manipulace s tachografem je považována za jinou práci, takže denní doba odpočinku byla touto činností přerušena.

školení řidičů