Cesta k vozidlu / cesta od vozidla„Jakákoli doba, kterou řidič stráví na cestě do místa nebo z místa, kde se ujme vozidla, které spadá do působnosti NR 561/2006 a které se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, kde má řidič obvyklou základnu, se nezapočítává jako doba odpočinku, pokud se řidič nenachází na trajektu nebo ve vlaku a nemá přístup k lůžku nebo lehátku.“

„Jakákoli doba, kterou řidič stráví řízením vozidla, které nespadá do působnosti tohoto nařízení, k vozidlu nebo od vozidla, které spadá do působnosti tohoto nařízení a které se nenachází v místě řidičova bydliště ani v provozovně zaměstnavatele, kde má řidič obvyklou základnu, se započítává jako jiná práce.“

Řidič plní závazek vůči svému zaměstnavateli, a proto nemůže volně nakládat se svým časem. Tuto cestu tudíž nemůže vykazovat jako odpočinek. Čas strávený cestováním k vozidlu nebo od vozidla, které stojí jinde, než na místě obvyklého odstavení (sídlo, provozovna dopravce, bydliště řidiče) se musí zaznamenat jako „jiná činnost“ /kladívka/ v případě řízení vozidla, které nespadá do působnosti nařízení a jako „pohotovost“ /přeškrtnutý čtvereček/ v ostatních případech (cesta autobusem, letadlem, jako spolujezdec v osobním autě apod.)

Tyto cesty se doloží manuálním záznamem na kartě řidiče nebo analogovém kolečku, popřípadě na výtisku a doba strávená na těchto cestách se počítá do řidičova „výkonu.“

Příklad 1:

Řidič s bydlištěm v Ostravě zaměstnaný u brněnského dopravce, odstaví vozidlo v Praze. Z Prahy jede vlakem domů. Tato cesta je vykázaná jako pohotovost.

Příklad 2:

Řidič s bydlištěm v Ostravě zaměstnaný u brněnského dopravce, odstaví vozidlo v Praze. Z Prahy jako řidič osobního vozidla odváží své kolegy na sídlo firmy do Brna. Z firmy pokračuje vlakem domů. Cesta z Prahy do Brna je vykázaná jako jiná činnost, z Brna do Ostravy (domů) je vykázaná jako odpočinek.

Příklad 3:

Řidič s bydlištěm v Ostravě zaměstnaný u brněnského dopravce, odstaví vozidlo v sídle firmy a domů jede autobusem. Cesta je vykázaná jako odpočinek.